076-550 33 15 magnus@korprov.nu

Höjd förarkompetens

Med en utbildad Trafikinspektör som hjälpande hand

Utmaning i att vara handledare

Att vara handledare vid övningskörning är en utmaning. Att handleda någon man känner innebär oftast att man intar nya roller och det kan skapa konflikter. Att som handledare sätta sig i lärarrollen innebär att man behöver tänka igenom hur man ska förmedla kunskap. Och inte minst hur man själv kör. Är du en van bil- eller MC-förare så har du gott om körvana och tänker kanske inte på vad du gör när du kör.

Lärar/elevrollen ny

Att handleda någon man känner eller har familjeband till kan vara extra svårt. Handledarskapet handlar om en lärar/elevroll och det oftast en ny roll i en relation. Det kan vara bra att prata igenom vad det innebär att gå in i en lärar/elevroll innan ni börjar övningsköra.

Att förmedla kunskap

Kunskap förmedlas på flera sätt. Det man omedelbart tänker på är vad man säger eller visar sin elev. Här gäller det att bryta ned komplexa moment i delar och ta en del i taget. Ett bra sätt är att visa och prata medan man kör.

Föregå alltid med gott exempel när du kör

Kunskap förmedlas också omedvetet. Din elev kommer att härma ditt beteende. Ska du handleda någon är det extra viktigt att föregå med gott exempel. Varje gång du sitter bakom ratten. Det handlar om att ge trovärdighet åt övningskörningen genom att visa att det är så här man ska köra också när man inte är i handledarrollen.

Coachtillfälle

Det kan vara klokt att investera i coachtillfällen när du ska handleda. Att övningsköra effektivt och fokuserat gör att eleven lär sig snabbare. Med min coachning kan alla mil ni övningskör, bli riktigt effektiv övningskörning.

Ett tillfälle där jag ger dig återkoppling på saker du ska tänka på i den egen körningen. Är du en van bil- eller MC-förare så kör du säkert till stor del på rutin. Det kan vara nyttigt att bli uppmärksammad på eventuella saker du ska tänka på så att din handledning blir trovärdigare.

 

Obehag i trafiken

Har du varit med om en jobbig händelse i trafiken, eller inte kört bil på länge och vill återgå till en tryggare körning och högre förståelse om trafiken? Jag finns här för att hjälpa dig! Tveka inte, kontakta mig.

 

Om mig

Jag har arbetat som inspektör vid Trafikverket och bedömt mer än 15.000 körprov. Jag vet vad som krävs för att klara körprovet vid uppkörningen.  Läs mer om mig här.

Pris

600 kr / 60 minuter