076-550 33 15 magnus@korprov.nu

Om mig

Magnus Fors, coach inför körprovet

Magnus Fors

Coachar om körprovet
______________________

Jag har arbetat i nio år som inspektör på Trafikverket och
där bedömt runt 15.000 körprov.

Jag vet vad som krävs för att klara förarprovet för körkort och jag vet hur trafikinspektören tänker.

Jag har alla körkortsbehörigheter och coachar bil-, MC-förare och handledare.

Mina coachningstjänster ska inte förväxlas med en körskola. Under coachningen kör eleven med sin handledare och jag observerar från baksätet eller på egen motorcykel. Jag tittar dels på hur väl eleven utför de olika momenten som ingår i en uppkörning och dels på hur handledaren agerar.

Jag sätter ett stort värde på att coachningen ska ge den hjälp elev och handledare behöver och samtidigt avdramatisera förarprovsmomentet i en uppkörning. Som person är jag ärlig, rak och positiv, vilket leder till att coachningstillfället blir en ovärderlig aha-upplevelse om körprovet!

Som fristående coach vet jag exakt vad du måste kunna på Trafikverket för att bli godkänd. Jag skapar medvetna bil- och mc-förare och därmed bidra till en säkrare trafik för oss alla.

Mina tjänster

Få godkänt på ditt första körprov! BIL / MC

Tillsammans gör vi ett körprov för BIL eller MC, där jag agerar trafikinspektör. Efteråt får ni konkret, tydlig och effektiv återkoppling på er nivå och vad ni behöver öva mer på för att klara det riktiga körprovet.

 

Pris: 650 kr / 45 minuter

Till dig som fått underkänt körprov, BIL / MC

Tillsammans gör vi ett körprov för BIL eller MC, där jag agerar trafikinspektör. Efteråt får ni konkret återkoppling på er nivå och vad ni måste öva mer på för att verkligen klara nästa körprov.

 

Pris: 650 kr / 45 minuter

För handledare eller andra: Du har körkort men vill utvecklas, BIL / MC

Du har körkort. Men kanske har du inte kört på länge, eller varit med om en dålig upplevelse. Jag får dig att våga dig ut på vägarna igen. Min coachning ger dig återkoppling och konkreta tips på hur du kan känna dig trygg i din körning.

 

Pris: 600 kr / 60 minuter

Copyright 2022 Körkontroll AB